Mijn Favoriete woorden


Poster met de 6 ‘F-words’; 6 belangrijke woorden in het leven van kinderen met een beperking.

Ontwikkeld samen met de World CP Day Organization en vertaald in samenwerking met CP Nederland. Klik hieronder om te downloaden:

F-words

Voor meer (Engelstalige) informatie over de F-Words, zie hier.

TOP-artikel van prof. dr. Jan Willem Gorter: 

Gorter, J.W. (2019). Zes favoriete woorden (‘F-Words’) in de kinderrevalidatie. Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde. Februari nummer, 3 - 6, zie hier.