Participatie

Participatie verwijst naar het actief deelnemen en de betrokkenheid van het kind bij belangrijke dagelijkse activiteiten thuis, op school en in de buurt en de wijk.

De Nederlandse Onderzoeks versie 3 van de Participation and Environment Measure - Children and Youth (PEM-CY) kan worden gekocht in de CanChild Shop. Klik hieronder:

PEM-CY

De Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) is een meetinstrument dat ontwikkeld is om vast te leggen hoe kinderen met en zonder beperkingen participeren in alledaagse, buitenschoolse activiteiten. De Preferences for Activities of Children(PAC) bepaalt de voorkeur voor bepaalse activiteiten. De CAPE en de PAC zijn ontworpen voor gebruik bij kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar. Voor meer informatie over de CAPE en PAC stuur een email in de Engelse taal naar: canchild@mcmaster.ca